сряда, 4 септември 2013 г.

Златна Българска Гайда-Копривщица 06.09.2013г.

Гайдари, млади и стари, да разлюлеем Копривщица - сърцето на българския дух и фолклор - 06.09.2013 от 10 часa.

Организатор е фондация „Национален тръст за съхранение на културно историческото наследство България“, с подкрепата на Община Копривщица и Читалище “Хаджи Ненчо Дончев Палавеев 1869“ Копривщица Ще издирим и популяризираме нови, талантливи дарования, посветили се на музикалното фолклорно изкуство; Ще подкрепим създаването  на средище за обмяна на новаторски методики в съвременното обучение на фолклорни изпълнители. 
Национален Фестивал „Златна българска гайда“

Фестивала е с конкурсен характер. 
Условия за участие в конкурса. 
1.Право на участие имат изпълнители на висока (джура) гайда и каба гайда. 
2.В конкурса се допускат само изпълнители изпратили редовни документи с платена такса за участие. Същите получават потвърждение с програмата на конкурса по дни и часове. 

3.В случай на неучастие в конкурса преведената такса не подлежи на връщане. 
4.Графикът за реда на явяване се определя от Организационния комитет, а неявилите се навреме губят правото си на участие. 
5.Класирането се извършва по възрастови групи във всички раздели. Организационният комитет се ангажира да предложи на всички участници в конкурса и техните придружители подходящи условия за нощувка и храна на приемливи цени. 
6.По преценка на журито наградените ще участват в гала-концерт. 
7.Пътните разходи и разходите по престоя по време на конкурса са за сметка на самите участници. 
8.Организационният комитет си запазва правото да фотографира, филмира, записва изпълненията на участниците с цел създаване на архив и реклама на конкурса, без да плаща права и обезщетения. 
РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА I КАТЕГОРИЯ – ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ГАЙДА 
Първа възрастова група включва участници до 14 години, навършени в годината на конкурса, които изпълняват най-малко две пиеси по избор с максимално времетраене до 5 минути. 
Втора възрастова група включва участници на възраст над 15 години, навършени в годината на конкурса, които изпълняват най-малко две пиеси по избор с максимално времетраене до 7 минути. Задължително е изпълнението на бавна мелодия. 
Забележки: 
1.Допуска се съпровод от един инструмент (тъпан или тамбура), както и изпълнението с ручило; 
2.Ще бъдат поощрени изпълнители, включили в програмата си образци на утвърдени майстори-гайдари. 
3.Желателно е участниците да изпълняват пиеси, които да носят характера на съответен фолклорен регион. 
II КАТЕГОРИЯ – КАМЕРНИ ГАЙДАРСКИ СЪСТАВИ /ДУЕТ, ТРИО И Т.Н. / ДО 7 УЧАСТНИКА + СЪПРОВОД /ТЪПАН/ 
Първа възрастова група; 
Групата включва участници до 14 години, навършени в годината на конкурса, които изпълняват свободна програма с максимално времетраене до 6 минути. 
Втора възрастова група; 
Групата включва участници над 15 години, които изпълняват свободна програма с максимално времетраене до 10 минути. 
III КАТЕГОРИЯ – ГАЙДАРСКИ СЪСТАВИ НАД 7 УЧАСТНИКА + ТЪПАН и друг
съпровод 
Първа възрастова група; 
Групата включва участници до 14 години, навършени в годината на конкурса, които изпълняват свободна програма с максимално времетраене до 10 минути. 
Втора възрастова група; 
Групата включва участници над 15 години, навършени в годината на конкурса, които изпълняват свободна програма с максимално времетраене до 15 минути. 
Във ІІ, ІІІ и категория ще се поощряват гайдарски състави и инструментални групи, които изпълняват пиеси с авторска намеса. Да се посочват авторите на аранжиментите! 

Забележка: Посоченото време в регламента на конкурса е максимално. Допуска се по-кратка програма. Пресрочването на времето може да доведе до дисквалификация на участниците. 

ЖУРИРАНЕ и НАГРАДИ 
1.Наградите се присъждат от компетентно жури, като решенията му са окончателни. 
2.Ще бъдат присъдени първа, втора, трета награда и поощрителна награда във всяка възрастова група. 
3.Наградените получават предметни награди и диплом. 
4.Отделни физически и юридически лица могат да обявят награди, но същите ще бъдат присъждани изключително с решение на журито. 
ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА 
1.За индивидуален участник - 10 лв. 
2.За инструментални състави – 5 лв. 
за всеки участник Участници до 14 г. са освободени от такса участие. 
Същите получават безплатен обяд от организаторите. За представяне на клубове по народни танци таксата е 5лв. на участник. Всички заплатили такса участие получават обяд от организаторите. 
Обяда е по меню на Академия „Кулинарен историк“. 
Краен срок за подаване на заявките: 31.08.2013 г. 
За заявки и участие:
 Читалище “Хаджи Ненчо Дончев Палавеев 1869“ Копривщица 
Тел:0885094269, mail:pepalitova@abv.bg, Пенка Кунчева 
Фондация „Национален тръст за съхранение на културно историческото наследство България“ Тел: 885632035, national.trust.bg@gmai.com 
Ангел Ангелов Председател на УС на Фондация „Национален тръст за съхранение на културно историческото наследство България“

Няма коментари:

Публикуване на коментар