четвъртък, 30 октомври 2014 г.

ОТВОРЕНО ПИСМО НА ДАНИЕЛА КАПИНЧЕВА КЪМ ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ПОЛИТИЦИ

Даниела Капинчева

Даниела Капинчева е от хората, които допринасят за българското изкуство и култура не само в България, а вече и по света. Тя е от тези хора, които предпочитат да действат повече, отколкото да говорят. Но заговорят ли  и Боговете мълчат, защото може би говорят чрез Нея. 

Публикуваме нейното отворено писмо до всички български политици:

Уважаеми дами и господа български политици, пиша това писмо като един обикновен български гражданин, на когото след толкова мъчителни и безплодни години на преход все още му пука за българското изкуство и култура. Явно за съжаление обаче на вас никак не ви пука за тях, а би трябвало. Ето какви са резултатите от вашето целокупно управление:
1. Липса на реален пазар на изкуство в страната.
2. Липса на подкрепа от страна на държавата на независимите творци, както и липса на конкретни закони, които да облекчават социалните им тежести.
3. Липса на закон за меценатството в България, което никак, ама никак не стимулира и без това изнемогващият бизнес да подпомага макар и с мизерни дотации хората на изкуството.
4. Облагодетелстване на малцина от и без това незначителните средства за искуство и култура в страната за сметка на мнозинството онеправдани.
5. Корупция, шуробаджанащина и подкупност на всички нива при усвояване на Европейските целеви субсидии в културната сфера.
6. Съзнателно стимулиране на посредствени творци за сметка на талантливи такива, за да бъде изкривен и без това съмнителният естетитечски вкус, който се налага в обществото напоследък.

Има още куп тежки „дарове”, с които щедро надарихте нас – хората, занимаващи се с изкуство и култура. Вярно е, че в ограбена и обезкръвена държава като нашата последното, за което мислите, са изкуството и културата, но не забравяйте, че именно те пазят жив духа на един народ, съхраняват чувството му за родова принадлежност и националната му гордост, които често са толкова ценни, колкото е и насъщният залък хляб. Ако все още ви е останала капка съвест, ако не сте се продали напълно и не сте обещали безропотно да работите за унищожението на нацията ни, проявете добра воля и направете нещо добро, нещо смислено и полезно, нещо с което да изтриете срама от нашите повече от 20 години, които безсрамно пропиляхте, проигравайки с лека ръка доверието, което всички ние ви гласувахме!
Ние сме българи и наше рождено право е да живеем спокойно и щастливо, да творим и да съграждаме в пределите на собствената си родина. Ако не ни предоставите доброволно това право, ще си го вземем сами!
И не ни обвинявайте в тесногръдие и шовинизъм, защото човек не би могъл да оцени по достойнство сътвореното от други народи, ако преди това не се е научил да цени сътвореното от собственият му народ и да се гордее с него пред света!


Даниела Капинчева
Главен редактор на Международно списание за визуални изкуства
“Art Manager 7”


Няма коментари:

Публикуване на коментар